Utrazvuk trbuha

Gastroskopija

Kolonoskopija

INTERNISTIČKO-GASTROENTEROLOŠKA ORDINACIJA

EMERITUS PROF. HOZO

1
Godina u medicini
Podaci o vlasniku ordinacije: www.izethozo.com
Ordinacija je utemeljena 2001 godine, sa sjedištem u Zabrišću, sada se nalazi u  Livnu, ul. Trgovačka br 2. u prizemlju zgrade na ulazu u gradsku pijacu.
Ordinacija je specijalističkog tipa, u kojoj se vrše internistički pregledi kao i subspecijalistički pregledi iz domena gastroenterologije i hepatologije.

Ordinacija je opremljena standardnom opremom ( EKG, endoskopskom opremom, ultrazvukom i priručnim laboratorijem.) Od utemeljenja ordinacije cijene usluga su ostale nepromjenjene.

Ordinacija radi dva puta mjesečno, subotom, od 8-12 h. Informacije i upisi se vrše svaki dan na
mob. +387 63 475 517.

E-mail: izet.hozo@kbsplit.hr ili izet@izethozo.com
INTERNISTIČKO-GASTROENTEROLOŠKA ORDINACIJA prof. HOZO - Gastroskopija

Gastroskopija

Gornjom endoskopijom ili gastroskopijom, pregledava se sluznica gornjeg dijela probavnog sustava, jednjak, želudac i dvanaesnik. Pretraga se izvodi vrlo tankim savitljivim instrumentom, poput malog prsta, na kome se nalazi optički instrument i izvor svijetla, što omogućuje prikaz unutrašnjosti organa na vanjskom ekranu.
Pročitaj više
INTERNISTIČKO-GASTROENTEROLOŠKA ORDINACIJA prof. HOZO - Kolonoskopija

Kolonoskopija

Kolonoskopija je pregled debelog crijeva, od najnižeg dijela, rektuma, pa sve do spoja debelog i tankog crijeva. Pretraga se vrši savitljivim aparatom kolonoskopom, koji se sastoji od tanke cijevi debljine kažiprsta sa hladnim svijetlom ili kamerom na vrhu. Uvodi se kroz analni otvor u debelo crijevo.
Pročitaj više
INTERNISTIČKO-GASTROENTEROLOŠKA ORDINACIJA prof. HOZO - Ultrazvuk trbuha

Ultrazvuk trbuha

Nakon liječničkog pregleda pregleda, prva vrlo vrijedna pretraga za bolesti trbuha je ultrazvuk (UZV), naročito za pregled parenhimnih organa (jetra, slezena, bubrezi, gušterača), ali i za pregled žučnjaka, žučnih vodova i ostalih struktura u trbuhu. Ultrazvučni valovi se putem sonde upućuju na organe u trbuhu.
Pročitaj više