ULTRAZVUK TRBUHA

Nakon liječničkog pregleda, prva vrlo vrijedna pretraga za bolesti trbuha je ultrazvuk (UZV), naročito za pregled parenhimnih organa (jetra, slezena, bubrezi, gušterača), ali i za pregled žučnjaka, žučnih vodova i ostalih struktura u trbuhu. Ultrazvučni valovi se putem sonde upućuju na organe u trbuhu.

Prati se odbijanje UZV valova odaslanih od sonde na trbušne organe, i oni se prikazuju na ekranu. Izvježbani ispitivač često samo na osnovi ovog pregleda može postaviti dijagnozu oboljenja trbuha. Pretraga je ugodna, bezbolna, jeftina i brza, i prva je pretraga u obradi bolesnika s bolestima trbuha.

Tehnika pregleda je jednostavna, ali zahtijeva suradnju pacijenta s liječnikom. Tijekom pregleda pacijent leži na leđima, liječnik je s njegove desne strane. Nakon premazivanja trbuha tankim slojem gela (koji osigurava kontakt sonde i tijela), od pacijenta se traži da zadrži dah i napne trbuh, čime većina organa u trbuhu postaje dostupna snopu ultrazvučnih valova. Pretraga je brza, bezbolna i ugodna za pacijenta, i što je najvažnije, neškodljiva, i može se ponavljati više puta.

Pretragom se mogu ustanoviti brojna oboljenja organa i na osnovi karakteristične UZV slike mogu se postaviti brojne dijagnoze oboljenja probavnog sustava, prvenstveno parenhimnih organa. Danas se uz pomoć modernih UZV aparata sve češće postavljaju i dijagnoze na šupljim organima probavnog trakta. Tijekom UZV pregleda dostupni su praktično svi organi trbuha, mada postoje neka ograničenja kod pregleda šupljih organa,(želudac i crijeva) budući da su ispunjeni zrakom. Zrak u crijevima kao i izražena debljina bolesnika utječu na kvalitet slike i time i na pouzdanost nalaza. Zato se UZV pregled izvodi ujutro, kada je bolesnik na tašte. UZV pregled trbuha započinje pregledom jetre, žučnjaka i vodova, slijedi pregled gušterače, bubrega, slezene i urogenitalnih organa: kod muškarca mjehur i prostata, kod žena mjehur, maternica, jajnici, i najzad, pregled aorte, limfnih čvorova i krvnih žila.

Pretraga je ugodna, neinvazivna, bezopasna po pacijenta, tako da se njome mogu pregledavati i trudnice.

Način pripreme za pregled: Pacijent je na tašte, ujutro, nije potrebno čišćenje crijeva.

Do sada nije bilo izvješća o štetnom djelovanju UZV zraka, niti bilo kakvih komplikacija vezanih za ovaj pregled.

Informacije i upisi

se vrše svaki dan na mobitel

Radno vrijeme ordinacije

Dva puta mjesečno:
Subota 8.00 – 12:00